Có lúc chúng ta chỉ cách tình yêu một khoảng rất ngắn, vậy nên hãy nói lời yêu ngay khi có thể nhé!
Lời yêu chưa nói 65dc869e-1bc1-4994-a964-5f879e079f90Lời yêu chưa nói 26cbaded-067d-4a2d-8d2b-972143f253f8Lời yêu chưa nói C7c8293f-7381-4b2b-b400-5ac0fd0c5594Lời yêu chưa nói 2ae3709d-b135-4d65-8bb3-f714d75ada81Lời yêu chưa nói Bce793c7-2808-4fda-a18b-062bd8529733