Có lúc chúng ta chỉ cách tình yêu một khoảng rất ngắn, vậy nên hãy nói lời yêu ngay khi có thể nhé!